Przypominamy : zmiana zasad odbioru odpadów selektywnych!

18.02.2022

Od lutego zmienione zostały zasady częstotliwości odbioru odpadów selektywnie zbieranych z budynków jednorodzinnych. Papier (worek niebieski), szkło (worek zielony) oraz tworzywa sztuczne (worek żółty) będą odbierane raz w miesiącu.Aktualne harmonogramy odbiorów znajduje się na stronie na naszej stronie w zakładce „harmonogram odbiorów” oraz  na stronie oborniki.pl w zakładce Ochrona Środowiska.

Zmiana częstotliwości odbioru odpadów segregowanych spowodowana jest rosnącymi kosztami, narzuconymi tzw. ustawą śmieciową.

Uwaga!

Jeśli rozrzedzenie częstotliwości odbioru spowodowało brak wystarczającej ilości worków, można wówczas:

  • Wystawić odpady zbierane selektywne w przezroczystych workach, umożliwiających określenie zawartości.
  • W dniu wywozu dodatkowe worki odebrać od kierowcy.
  • Dodatkowe worki odebrać w PGKiM.
  • Każdą ilość odpadów zbieranych selektywnie, jak również odpadów nie odpowiadających poszczególnym frakcjom (np. żarówki, baterie, etc.) można w ramach obowiązującej umowy, bez dodatkowej opłaty, przekazać do PSZOKu.

Ważne!

Powyższe harmonogramy obowiązywać będą do połowy roku, później wraz ze zmianą odbiorcy pojawią się kolejne możliwości. Mieszkańcy będą mogli nadal otrzymywać worki, lub zdecydować się na zakup pojemników, z których odpady selektywne również będą odbierane.

Powrót