Segregacja w całej Polsce od 1 lipca

20.05.2022

Żółte, niebieskie, zielone, brązowe i czarne – od 1 lipca we wszystkich gminach w Polsce obowiązywać będą jednolite kolory pojemników na odpady komunalne.

Zbliża się termin unifikacji pojemników tak, aby dopasować je do Jednolitego Systemu Segregacji Odpadów (JSSO). Od 1 lipca w całej Polsce śmieci komunalne będą zbierane do pojemników i worków w jednakowych kolorach, z podziałem na 5 frakcji: szkło, plastik, papier, bio oraz odpady zmieszane.

Każdy właściciel lub zarządca nieruchomości, z której odbierane są odpady komunalne, ma obowiązek zbierać je w sposób selektywny.

Obowiązuje następująca kolorystyka i opis dla worków/ pojemników:

  • niebieski z napisem „papier” – na papier i tekturę;
  • żółty z napisem „metale i tworzywa sztuczne” – na metale, tworzywa sztuczne i odpady wielomateriałowe;
  • zielony z napisem „szkło” – na opakowania szklane;
  • brązowy na odpady zielone; BIO
  • czarny z napisem „zmieszane” – na odpady zmieszane.

Obowiązkowy opis na pojemnikach:

  • na papier i tekturę z napisem „papier”;
  • na metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe z napisem  „metale i tworzywa sztuczne”;
  • na opakowania szklane z napisem „szkło”;
  • na odpady zmieszane z napisem „zmieszane”.
  • na odpady biodegradowalne kuchenne pochodzenia roślinnego bez kości i mięsa z napisem „BIO”;

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z dnia 17 maja 2021 r., poz. 906) kolorystyka pojemników, jak i worków będzie obowiązkowa od 01.07.2022 r.

 

Powrót