Druki deklaracji, wzory wypełnienia

12.10.2021

SZANOWNI MIESZKAŃCY!

Właściciele nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości tzw. mieszanych (stanowiących nieruchomości w części  niezamieszkałe i zamieszkałe np. budynek mieszkalny, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza) są ujęci w nowym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi organizowanym przez Gminę Oborniki oraz są zobowiązani do złożenia pierwszej deklaracji w ciągu 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania odpadów komunalnych.

Natomiast nieruchomości niezamieszkałe zobowiązane są do podpisania umowy na odbiór odpadów komunalnych indywidualnie z firmą wpisaną do rejestru działalności regulowanej.

 

Obowiązujący formularz:

Deklaracja_27.10.2021

 

Wzory wypełnienia:

wzór wypełnienia nieruchomość zamieszkana bez kompostownika

wzór wypełnienia nieruchomość zamieszkana jednorodzinna kompostownik zwolnienie

wzór wypełnienia nieruchomość mieszana (zamieszkana bez kompostownika + część niezamieszkała)

wzór wypełnienia nieruchomość mieszana (zamieszkana jednorodzinna kompostownik + część niezamieszkała)

 

Przesyłanie deklaracji przez ePUAP

instrukcja przeslania deklaracji przez ePUAP

 

Formularze wypełnić można także online za pośrednictwem kalkulatora:

„Przyjazne Deklaracje – Odpady Komunalne”.

To narzędzie umożliwi wywiązanie się z obowiązku bez wizyty w Urzędzie.

Powrót