Zmiany w systemie zarządzania gospodarką odpadami komunalnymi

11.10.2021

Od 1 stycznia 2022 r. Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” (ZM GOAP) przestaje funkcjonować w dotychczasowej formule.

Od nowego roku zarządzanie systemem gospodarki odpadami komunalnymi, m.in. organizacja systemu, kontrola odbioru odpadów, zagospodarowanie odpadów i prowadzenie edukacji ekologicznej przechodzi w kompetencje poszczególnych gmin.

Co to oznacza dla mieszkańców?

Do 31 grudnia 2021 r.

oplaty

OPŁATY

Każdy właściciel nieruchomości z terenu ZM GOAP uiszcza opłatę za odbiór i zagospodarowanie odpadów na dotychczasowe, indywidualne konto bankowe wygenerowane przez ZM GOAP.

deklaracje

DEKLARACJE

Deklaracje należy składać do ZM GOAP; są one ważne do końca grudnia 2021 r. – po tym terminie deklaracje automatycznie wygasną.

odbior odpadow

ODBIÓR ODPADÓW

Odbiór odpadów odbywa się na dotychczasowych zasadach, zgodnie z obowiązującym harmonogramem.

pojeminiki i worki

POJEMNIKI I WORKI

Zasady wyposażenia nieruchomości w pojemniki i worki do gromadzenia odpadów nie ulegają zmianie.

pytania

PYTANIA I REKLAMACJE

Wszelkie pytania i reklamacje należy zgłaszać do Biura Obsługi Klienta (bok@goap.org.pl, Infolinia 61 624 22 22).

Od 1 stycznia 2022 r.

oplaty

OPŁATY

Każdy właściciel nieruchomości będzie uiszczał opłatę za odbiór i zagospodarowanie odpadów na konto bankowe wskazane przez Gminę Oborniki.
Gmina poinformuje mieszkańców, na jakie konto należy wpłacać opłatę za odpady.

deklaracje

DEKLARACJE

Każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej i mieszanej (w części zamieszkałej i w części niezamieszkałej) będzie musiał złożyć deklarację w Urzędzie Miejskim w Obornikach przed końcem 2021 r.

odbior odpadow

ODBIÓR ODPADÓW

Odbiór odpadów będzie odbywał się zgodnie z harmonogramem obowiązującym od 1 stycznia 2022 r.*
*o ewentualnych zmianach w zakresie odbioru odpadów gminy będą informowały mieszkańców na bieżąco.

pojeminiki i worki

POJEMNIKI I WORKI

Określenie zasad wyposażenia mieszkańców w pojemniki i worki do gromadzenia odpadów będzie leżeć
w kompetencji gminy.

pytania

PYTANIA I REKLAMACJE

Wszelkie pytania i reklamacje należy zgłaszać do Urzędu Miejskiego w Obornikach.

Powrót