Podmioty odbierające odpady komunalne

11.10.2021
Konsorcjum: ORDO Poznań Sp. z o.o. Sp. k. ul. Gdyńska 131, 62-004 Czerwonak
SUEZ Zachód Sp. z o.o. ul. Jerzmanowska 13, 54-530 Wrocław
ORDO Poznań Sp. z o.o. Sp. k. ul. Gdyńska 131, 62-004 Czerwonak EKO-TOM Turguła Sp. j. ul. Poligonowa 1A, 62-005 Bolechowo
Powrót