Stawki

11.10.2021

UWAGA! NOWA WYSOKOŚĆ OPŁATY OD 1 STYCZNIA 2022 ROKU

STAWKI OPŁATY DLA NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY:

Od dnia 1 stycznia 2022 r. zmianie ulega wysokość stawki opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Opłata stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wynosi 28 zł za osobę.

Określa się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny (niżej wskazana opłata nakładana jest w drodze decyzji, nie ma możliwości wskazania jej w deklaracji) i wynosi 112 zł od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość

Powyższe reguluje Uchwała NR XXXV/445/21 Rady Miejskiej w Obornikach w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z późn. zm.

 

STAWKI OPŁATY DLA NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE:

Opłata ponoszona przez właścicieli części niezamieszkałych nieruchomości mieszanych stanowi iloczyn zdeklarowanej liczby pojemników z odpadami komunalnymi powstającymi na danej nieruchomości oraz stawki opłaty za pojemnik:

Lp. Pojemność Wysokość stawki podstawowej Wysokość stawki podwyższonej*
1. 120 l 24,94 zł 99,76 zł
2. 240 l 49,88 zł 199,52 zł
3. 360 l 74,82 zł 299,28 zł
4. 1 100 l 228,61 zł 914,44 zł
5. 1 300 l 270,18 zł 1 080,72 zł
6. 3 000 l 623,50 zł 2 494,00 zł
7. 5 000 l 1 039,16 zł 4 156,64 zł

*Określa się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, w wysokości (opłata podwyższona nakładana jest w drodze decyzji, nie ma możliwości wskazania jej w deklaracji).

 

Powrót